ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΙΔΡΥΣΗΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥ - ΕΚΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ


ΠΡΑΚΤΙΚΟ
ΙΔΡΥΣΗΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥ - ΕΚΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

           
Στο Ηράκλειο σήμερα 17 Μαρτίου 2012, ημέρα Σάββατο και ώρα 10.00 οι υπογράφοντες το παρόν πρακτικό ίδρυσης σωματείου, κάτοικοι Ηρακλείου και διαθέτοντας τα νόμιμα προσόντα συγκεντρωθήκαμε και αποφασίσαμε τα ακόλουθα :

Ιδρύουμε το σωματείο μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα με την επωνυμία «Heraklion Vespa Club» με έδρα το Ηράκλειο με σκοπούς τους αναφερόμενους στο με σημερινή ημερομηνία καταστατικό του σωματείου, ήτοι: α. Την προώθηση των ιστορικών δικύκλων vespa & lambretta ως καθημερινών μέσων μεταφοράς και μετακίνησης, καθώς και τη διατήρηση της κληρονομιάς με τα νεότερα μοντέλα, β. Τη διοργάνωση ταξιδιών, περιηγήσεων, εκδρομών, αγώνων και τεχνικών σεμιναρίων, γ. Τη διοργάνωση διαφόρων εκπολιτιστικών, αθλητικών και ψυχαγωγικών εκδηλώσεων, δ. Τη γνωριμία και η σύσφιξη των δεσμών και των σχέσεων μεταξύ των μελών του και ε. Την ανταλλαγή απόψεων, τη συνεργασία και την αλληλοβοήθεια μεταξύ των μελών του Σωματείου για την επίλυση διαφόρων τεχνικών και άλλων προβλημάτων, το οποίο καταρτίσαμε και υπογράψαμε μαζί με τον παρόν πρακτικό ίδρυσης.
1.    Ψηφίζουμε και εγκρίνουμε ομόφωνα το καταστατικό, που φέρει χρονολογία 17-03-2012 και αποτελείται από  είκοσι επτά [27] άρθρα.
2.    Εκλέγουμε προσωρινή διοικούσα επιτροπή αποτελούμενη από τα εξής  πέντε [5] ιδρυτικά μέλη με την αντίστοιχη προσωρινή ιδιότητα :
1. Χναράκης Μιχαήλ του Αντωνίου, Πρόεδρος
2. Σένκ-Καμπουράκης Μιχαήλ του Moustafa, Αντιπρόεδρος
3. Λαγγουβάρδος Γεώργιος του Δημητρίου, Γραμματέας
4. Μαυροφοράκης Κωνσταντίνος του Ιωάννη, Ταμίας
5. Νομικός Νικόλαος  του Ιάκωβου, Μέλος
Όλοι κάτοικοι Ηρακλείου, ως μέλη της διοικούσας  επιτροπής του υπό σύσταση σωματείου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα με την επωνυμία «Heraklion Vespa Club» και με έδρα το Ηράκλειο.
3.Αναθετουμε στην παραπάνω προσωρινή διοίκηση να προβεί σε όλες τις νόμιμες ενέργειες για την αναγνώριση του σωματείου μας ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ηρακλείου, την εγγραφή του στο ειδικό βιβλίο σωματείων, την προετοιμασία της πραγματοποίησης των σκοπών του σωματείου καθώς και τη διενέργεια των πρώτων αρχαιρεσιών για την εκλογή του Δ.Σ
4.Τα ιδρυτικά μέλη ομόφωνα εγκρίνουν τις διατάξεις του από 17-03-2012 καταστατικού του σωματείου που αποτελείται από είκοσι επτά [27] άρθρα καθώς και το παρόν πρακτικό ιδρύσεως και εκλογής προσωρινής διοικούσας επιτροπής , υπογράφουν δε όπως ακολουθεί .

                                                                    Ηράκλειο, 17-03-2012