Νέα του HVC

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι, μετά το Πάσχα, αλλάζουν οι μέρες και το μέρος συνάντησης του HVC.

Συνάντηση για καφέ κάθε 1η και 3η Παρασκευή του εκάστοτε μήνα, στο καφέ που βρίσκεται στο πάρκο Γεωργιάδη (μέχρι να μας πιάσουν πάλι τα κρύα και οι βροχές...).

Βόλτα κάθε τελευταία Κυριακή του εκάστοτε μήνα.
Έχουν γίνει και κάποιες προτάσεις σχετικά με τα μέρη προς επίσκεψη, αλλά περιμένουμε και δικές σας. Τελικές ανακοινώσεις του προγράμματος θα γίνουν αμέσως μετά το Πάσχα.

Επίσης, έχουν συζητηθεί και διάφορα άλλα θέματα για εκδηλώσεις, προβολή, κλπ τα οποία θα ανακοινώνονται όταν ολοκληρώνεται ο προγραμματισμός τους.