ΣΥΝΔΡΟΜΗ 2013

Μετά από συνεδρίαση του Δ.Σ., εκτός των άλλων θεμάτων, αποφασίστηκε η ετήσια συνδρομή να παραμείνει στα 20,00€.

Παρακαλούνται πολύ τα υφιστάμενα μέλη, όπως είχε αποφασιστεί και στη τελευταία Γ.Σ., να έχουν τακτοποιήσει τη συνδρομή τους, έως και τη κοπή της πίτας!

Έτσι θα μπορέσουμε και αυτό το χρόνο να κάνουμε ότι καλύτερο μπορούμε...για όλους!!!

Ευχαριστούμε!
.