ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 


Πρόεδρος : Γιώργος Λαγγουβάρδος

Αντιπρόεδρος : Ιωάννης Μαγριπλής

Γραμματέας : Ελευθερία Κουρουκιαβούρη 

Ταμίας : Ανέστης Τοπουζίδης

Μέλος : Νίκος Φρονιμάκης