ΚΑΦΕΣΥΝΑΝΤΗΣΗ 27-09-2017

 
Σήμερα συναντιόμαστε στις 19:30 στο καφέ "Βιβλίο" , οδός Ιερολοχιτών στη Πλατεία Σινάνη, για όσους δεν το ξέρουν...
Τα λέμε εκεί!