ΝΕΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 2022

 Μετά από τις αρχαιρεσίες στις 04-05-2022, εκλέχτηκε το νέο Δ.Σ. του 

Heraklion Vespa club

Πρόεδρος : Παναγιωτάκης Εμμανουήλ

Αντιπρόεδρος : Φραγκούλης Δημήτριος

Γραμματέας : Λαγγουβάρδου Ευανθία

Ταμίας : Λαγγουβάρδος Γεώργιος

Μέλος : Giuseppe Strippoli


Τα μέλη της Ελεγκτικής Επιτροπής είναι:

Πρόεδρος Χατζηπαναγιώτης Σταύρος

Γραμματέας : Σεβαστάκης Ιωσήφ

Μέλος : Καλαιτζάκης Λάμπης

Σιδεροκέφαλοι όλοι!