Το Heraklion Vespa Club απέκτησε νομική υπόσταση!!!


Με πολύ χαρά σας ανακοινώνουμε ότι το Heraklion Vespa Club απέκτησε πλέον νομική υπόσταση!
Βάσει της υπ' αριθ. 517/2738/ΕΜ/357/2012 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ηρακλείου, δημοσιευθείσης την 14-06-2012, το Heraklion Vespa Club, καταχωρήθηκε επίσημα στα βιβλία των Σωματείων Νομού Ηρακλείου.
Συνεχίζουμε όλοι μαζί δυναμικά!