ΠΑΡΕΑΚΙ 20-11-2019


Αυτή τη Τετάρτη 20-11-2019 στις 19:00, κάνουμε το παρεάκι μας στο Καφέ - Βιβλιοπωλείο "Το Καφέ Βιβλίο", Ιερολοχιτών 173 στη Πλατεία Σινάνη.