ΝΕΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ


Μετά από τις αρχαιρεσίες στις 13-11-2019, εκλέχτηκε το νέο Δ.Σ. του 
Heraklion Vespa club

Πρόεδρος : Νίκου Νεκτάριος

Αντιπρόεδρος : Παναγιωτάκης Εμμανουήλ

Γραμματέας : Φραγκούλης Δημήτριος

Ταμίας : Τοπουζίδης Ανέστης

Μέλος : Λαγγουβάρδου Ευανθία


Τα μέλη της Ελεγκτικής Επιτροπής είναι:

Πρόεδρος : Λαγγουβάρδος Γεώργιος

Γραμματέας : Χατζηπαναγιώτης Σταύρος

Μέλος : Σεβαστάκης Ιωσήφ

Σιδεροκέφαλοι όλοι!