Τετάρτη 28 - 09 - 2022 πάμε στο gio-el

 Τετάρτη 28 - 09 - 2022 πάμε στο gio-el


Στην Α. Παπανδρέου και Πετρακογιώργη γωνία
σας περιμένουμε εκεί μετά τις 19:00