Αυτή την Τετάρτη πάμε στο Μανιβέλα καφέ - μεζέ

                                         Αυτή την Τετάρτη πάμε στο Μανιβέλα καφέ - μεζέ 


για καφέ ή μπίρα ή ότι θέτε τέλος πάντων...
Σας περιμένουμε εκεί μετά τις 19:00